Covid-19

För att motverka spridning av covid-19 i Sverige krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra Att man om möjligt undviker att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Alla verksamheter bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan till exempel innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt. Säg till i god tid om du skulle bli dålig så att vi kan boka om dig och hitta en ersättare.